Εκδοτικά Στοιχεία

Στοιχεία σύμφωνα με την § 5 του γερμ. νόμου τηλεμέσων TMG:

Dr. Michaela Prinzinger
Μεταφράστρια Λογοτεχνίας (VdÜ)
Εξουσιοδοτημένη Μεταφράστρια και Ορκωτή Διερμηνέας Ελληνικών
Monumentenstr. 21
10965 Berlin

ΑΦΜ ΦΠΑ DE814887935

Τηλ.: 0049-30-78898602
 Fax: 0049-30-22198737
 E-Mail: info@mprinzinger.de

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με την § 55 εδάφιο 2 της κρατικής σύμβασης για ραδιοφωνία και τηλεμέσα RStV:
Dr. Michaela Prinzinger, διεύθυνση όπως προηγουμένως

Πηγές, εικόνες και γραφήματα:
Όλες οι φωτογραφίες χωρίς σήμανση: Michaela Prinzinger

Ιστοσελίδα:
Την ιστοσελίδα αυτή τη διαχειρίζεται το σύστημα WordPress.
Host, child-theme και επιπλέον προγραμματισμός: Iris Pilarek, Netz-Eule.de www.netz-eule.de

Πνευματική ιδιοκτησία

Περιεχόμενα και έργα που συντάχθηκαν από το michaela-prinzinger.eu σε αυτές τις σελίδες υπόκεινται στον γερμανικό νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναπαραγωγή, επεξεργασία, διάδοση και κάθε είδους αξιοποίηση πέρα από τα όρια της πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτούν τη γραπτή συγκατάθεση του εκάστοτε συγγραφέα ή συντάκτη. Τηλεφορτώσεις (downloads) και αντίγραφα της σελίδας αυτής επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη-εμπορική χρήση. Εφόσον τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας δεν εκπονήθηκαν από τον διαχειριστή, προστατεύεται η πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Ιδιαίτερα τα περιεχόμενα τρίτων φέρουν αντίστοιχη σήμανση. Αν παρόλα αυτά αντιληφθείτε παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά. Μετά την κοινοποίηση τυχόν παραβιάσεων αποσύρουμε αμέσως τα περιεχόμενα αυτού του είδους.

Αυτή η θέση είναι επίσης διαθέσιμη σε: DE