Φιλοσοφία

Ο πολιτισμός ενώνει, το πιστεύω ακράδαντα. Τέχνη και πολιτισμός παρέχουν μια μορφή επικοινωνίας, όπου ανισότιμες κοινωνίες μπορούν να συναντηθούν επί ίσοις όροις.

Για μένα τέχνη και πολιτισμός δεν αποτελούν εμπορεύματα παρά δραστηριότητες ελεύθερων ανθρώπων, που έχουν αποβάλει τον καταναγκασμό της μισθωτής εργασίας. Αλλά και η πολιτική είναι –κατά τον Πλάτωνα– αποτέλεσμα δραστηριότητας ελευθέρων. Προϋπόθεσή της ήταν στην αρχαιότητα η εργασία των σκλάβων, ενώ σήμερα είμαστε σε θέση να επιλέξουμε με ελεύθερη βούληση την ενασχόλησή μας με αυτήν. Γι αυτό και ενεργοποιούμαι στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής στις σχέσεις μεταξύ ελληνόφωνου και γερμανόφωνου χώρου.

Από τον Αύγουστο του 2014 είναι online η δίγλωσση πολιτισμική ιστοσελίδα diablog.eu, ελληνογερμανικές συναντήσεις, που βασίζεται κυρίως στην εθελοντική εργασία. Είναι και αυτή μια συνέπεια της εσωτερικής απελευθέρωσης από τον καταναγκασμό επίτευξης οικονομικού κέρδους. Με τον τρόπο αυτό απελευθερώνεται μεγάλο δυναμικό, ανοίγονται νέες δυνατότητες ενεργοποίησης και εξυπηρετείται η αλλαγή της αμοιβαίας θεώρησης δημιουργώντας νέες οπτικές γωνίες.

Το diablog.eu είναι «όνομα και πράγμα», πρόκειται για διάλογο σε ευρωπαϊκό πλαίσιο με μορφή blog. Εδώ η σκέψη λειτουργεί διασυνοριακά στους χώρους της γλώσσας, του πολιτισμού και της νοοτροπίας. Οι δύο γλώσσες, τα ελληνικά και τα γερμανικά, αποτελούν τους πυλώνες για την οικοδόμησης μιας σταθερής γέφυρας αλληλοκατανόησης με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό. Το diablog.eu πραγματοποιεί πολιτιστική πολιτική από τη βάση, το κέντρο της κοινωνίας των πολιτών και με τη συμμετοχή ατόμων δοσμένων στον σκοπό αυτό. Με την εξάπλωση των μέσων κοινωνικών δικτύωσης δημιουργούμε μια αντιδημοσιότητα και ένα εναλλακτικό κανάλι πληροφόρησης.

Το επόμενο λογικό βήμα είναι η εντός του 2016 δημιουργία ενός συλλόγου, ο οποίος θα επικεντρωθεί ειδικά στην εφαρμογή οραματικών ιδεών για την προώθηση της πνευματικής ανταλλαγής μεταξύ του ελληνόφωνου και του γερμανόφωνου κόσμου, ενώ το diablog.eu θα αποτελέσει το μέσο επικοινωνίας του συλλόγου. Η πολιτιστική πολιτική που πηγάζει από τη βάση πρέπει να ενοποιηθεί με εκείνη της «εκ των άνω» δοσμένης σε έναν πυλώνα. Οι συνάδελφοί μου κι εγώ επικεντρωνόμαστε σε αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

Αυτή η θέση είναι επίσης διαθέσιμη σε: DE