Η ελπίδα έχει πάντοτε πλαν μπι

Ποίημα του Jazra Khaleed, μετάφραση στα γερμανικά της Μιχαέλα Πρίντσιγκερ, βίντεο A. A. Fokurov. Σε έντυπη μορφή δημοσιευμένο στο αυστριακό περ. manuskripte 217, 2017.

Αυτή η θέση είναι επίσης διαθέσιμη σε: DE